REMMEDIUM SP Z O. O.Wykaz dokumentów:


Odpis KRS na dzień 02.11.2020 godz. 09:31:43


KRS.pdf


Informacje dotyczące połączenia


Informujemy, że dnia 16 listopada 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki REMMEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, na którym zdecydowano o rozpoczęciu procesu połączenia Spółki PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej, ze spółką MFIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie jako Spółką Przejmowaną oraz ze spółką REMMEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie jako Spółką Przejmowaną.

Zarządy tych Spółek opracowały Plany Połączenia.

Zarząd Spółki REMMEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie podjął uchwałę o wyrażeniu zgody, zatwierdzeniu i przyjęciu planu połączenia spółki sporządzonego przez Zarząd spółki uczestniczącej w połączeniu dnia 16 listopada 2020r. oraz upoważnił Zarząd Spółki Przejmującej do zgłoszenia Planu do Sądu Rejestrowego celem złożenia go do akt rejestrowych, a także do ogłoszenia planu połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej.


Poniżej zamieszczamy dokumenty przekazane do Sądu Rejestrowego:


PLAN POŁĄCZENIA APIMEX MFIA REMMEDIUM.pdf
oświadczenie MFIA.pdf
oświadczenie APIMEX.pdf
oświadczenie REMMEDIUM.pdf
BILANS 01.10.2020 REMMEDIUM.pdf
BILANS 01.10.2020 MFIA.pdf
BILANS 01.10.2020 APIMEX.pdf
ustalenie wartości majątku REMMEDIUM.pdf
ustalenie wartości majątku MFIA.pdf
protokół z posiedzenia Zarządu REMMEDIUM.pdf
protokół z posiedzenia Zarządu MFIA.pdf
protokół z posiedzenia Zarządu APIMEX.pdf
Projekt Uchwały REMMEDIUM.pdf
Projekt Uchwały MFIA.pdf